• secretariaat@deezels.nl
 

Bestuur CV De Ezels

Samenstelling van het bestuur (vlnr)

- Patrick Roelofs (lid)

- Maurice van Deventer (Secretaris)

- Matt van den Broek (Lid)

- Erik van Toor (Voorzitter)

- Dennis Leemrijse (Penningmeester)

 

Bestuur CV De Ezels