• secretariaat@deezels.nl
 

Bestuur CV De Ezels

Samenstelling van het bestuur (vlnr)

- Matt van den Broek (Lid)

- Mathieu Reinen (Secretaris)

- Erik van Toor (Voorzitter)

- Dennis Leemrijse (Penningmeester)

- Patrick Roelofs (lid)

Bestuur CV De Ezels