• secretariaat@deezels.nl
 

Het ontstaan van C.V. De Ezels


In het carnavalsjaar 1966-1967 organiseerde de Katholieke Plattelands Jongeren een carnavalsavond in 1967 voor haar leden bij cafe Kersten. 
Dit cafe stond op de plaats waar nu het Dorpsservicepunt is gebouwd.
Het bestuur van de K.P.J. bestond uit de volgende personen: Coby Lucassen, Nelly Peters, Tony Peeters, Jo Willems en Toon Poels. Ze hadden overleg gehad met de Boerenbond, de pastoor en de hoofdonderwijzer Meester Bernards en het feest zou om 23.00 uur afgelopen zijn. 
Om de carnaval zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te benaderen, was er voor die avond een onechte Prins Tonny Kersten en Prinses Mirjam Bernards gekozen. 


Het was een zeer gezellige en geslaagde avond dat zelfs de ouders van de kinderen bleven plakken bij cafe Kersten, waardoor het feest pas rond 23.30 afgelopen was. Meester Bernards was het er niet mee eens dat het later geworden was.
Veel dorpsbewoners gingen in deze tijd naar andere plaatsen om de optocht te kijken en  carnaval of vastenavond te vieren. Door het grote succes van 1967 werd in het carnavalsjaar 1967-1968 een volwaardig Carnavalsfeest georganiseerd voor het gehele dorp. 
Jo Peeters, Sjaak Poels en Jo Willems namen het initiatief en uit de Gasselse bevolking werden een aantal mensen benaderd. Vanuit die groep werd een raad van elf, vorst, nar, wullus en dansmariekes samengesteld. Henk van Boxtel werd gevraagd als prins omdat hij al ervaring had met het carnavals gebeuren. De opzet van de Gasselse carnaval was een optocht en een feestavond. Men vroeg aan de Gasselse bevolking een donatie, want er was nog niets. Er werd door Jo Peeters een steek bij V en D in Nijmegen voor 29 gulden gekocht en Mimi van Boxtel maakte voor de rest van de Raad van Elf deze steek na.

Van ijzerdraad en glitterstof werden de steken en sjerpen in elkaar gezet door Mimi en Cato Peeters en er werden zwarte jacquetten gehuurd.
Voor de dansmariekes had men gekregen pakjes en als laarsjes kregen ze witte rubberen laarzen met een rode biesjes. 
Er werden oproepen in kranten geplaatst en een oproep naar elk gezin in Gassel om met de optocht en feestavond mee te doen op maandag 26 februari 1968. Er werd zelfs een carnavalskrant in elkaar gezet door Jo Peeters.
Enkele weken voor de carnaval had oud Escharennaar Henk van Boxtel zijn eerste uitwisseling in Escharen, daar was oud Gasselnaar Christ Smits Prins.
Op zondag 25 februari werd er bij cafe Linders een prinsenreceptie georganiseerd.
Na de optocht van maandag was het gehele gezelschap van de carnavalsvereniging en boerenhofkapel uitgenodigd bij de Prins, waar zijn vrouw Mimi 2 grote emmers met beslag had gemaakt om daar oliebollen en appelbeignet van te bakken. Zodoende kon het gezelschap 's avond bij cafe van Boekel en Kersten verder feest gaan vieren.
Voor het tweede seizoen verkocht men huis aan huis donateurskaarten en voor de donateurs verzorgden men een feestavond met de boerenkapel.
Er waren mensen uit de bevolking van Gassel, die dachten dat het niet zou lukken om een carnavals vereniging op te richten en te behouden, omdat het dorp daar veel te klein voor was. Maar zoals je ziet, bestaat deze organisatie nu al 55 jaar.
In 1975 ging de carnavalsvereniging bijna ten onder, omdat er te weinig leden voor de Raad van Elf waren. Gelukkig melden zich op het laatste moment 6 mannen zodat de carnaval toch zijn doorgang kon vinden.

De carnavalsvereniging de Ezels  bedankt de initiatiefnemers voor het oprichten en ook alle mensen, die veel voor deze vereniging gedaan hebben.