Prins Joost d'n Urste 2017-2018


  • Prins Joost d'n Urste  - Joost Verploegen
  • Hofdame Judith - Judith van Tienen
  • Adjudante Franca  - Franca Beckers
  • Adjudante Petra - Petra Dogterom
  • Hofmeijer Erwin - Erwin Jonkman

Proclamatie

 

Ik, Prins Joost d’n Urste,
Opvolger van Prins Arnoud d’n Urste,
Urste Prins nao de fieftigste Prins van ut Ezelriek,
Derde Prins van d’n Overlaot en urste Prins in de familie,
Heerser over ut Gaassels grondgebied van
Ut Rad van Avontuur tot an de Wiele,
En van ut Soldaoteknaal tot an de Bèrse Overlaot,
Wil as Dorstlustige Hoogheid bij gratie van
mien Adjudante Franca en Petra, Hofmeier Erwin, Hofdame Judith,
Raod van Elf, de Dansgarde, ut Bestuur en de Dames van de Raod
ut volgende proklameere:


Ten urste:

Ezels en Ezelinne, komt uut ôllie stal,
Vier mit ons saame dizze roze Karnaval.

 

Ten twedde:

Erwin stut as Hofmeier mit mien hier boove,
En die makt ok un feesje van, dè kan ik ôllie beloove.

 

Ten derde:

Mit Adjudante Franca en Petra gut ut Karnavalsseizoen wel lukke,
Wij zulle d’r zeeker onze rôze stempel op drukke.

 

Ten vierde:

DJ Philip stut de heele Karnaval mit zien muziek paraat,
We hoope dè ut mit de hofkapel zonder Hofdame Judith ok goed gaat.

 

Ten vijfde:

Saame mit ut Jeugdprinsepaor Gijs en Willeke gaon we d’r veur,
Wa mien betreft gaon ok zij tot diep in de naacht deur.

 

Ten zesde:

Ze gaon wer overal mit ons mee,
De Dansgarde di jaor gen één, mar twee.

 

Ten zeuvende:

Mit de Raod van Elf as mien getuige,
Valt dizze Karnaval nie in duige.

 

Ten achtste:

Kastelein, bereid oe mar veur,
We gaon in ut Ezelriek tot in de klène uurkes deur.

 

Ten niggende:

Ik heb al us in d’n onecht meuge trouwe,
Mar di jaor goi ik as Prins un rôze feesje bouwe.

 

Ten tiende:

Vier daag nie op ut notariskantoor,
D’r gut daor wel un aander op ut geld zitte, hoor !

 

Ten elfde:

Feest mit mien dizze vier daag mit un goed humeur,
Dan kriegt de Karnaval vanzelf un rôze kleur,

 

Tot slot mien liefspreuk:


KARNAVAL, DÉ MAKTE,
WAORVAN AKTE !