Prins

Prins Arnoud d’n Urste

Prins: Arnoud Jaspers
Adjudanten: Willy Strik en Marco Jacobs
Hofmeier: Paul Willems

 Proclamatie

Ik, Prins Arnoud d’n urste, opvolger van Prins Mathieu d’n Urste,
Fieftigste Prins van ut Ezelriek,
Urste Prins van de Molenakker,
Heerser over ut Gaassels grondgebied vanaf d’n Hei tot an d’n Heihoek
en vanaf Tongelaar tot an de Maos
mak as Dorstlustige Hoogheid bij gratie van mien Adjudante Willie en Marco,
Hofmeier Paul, Raod van Elluf, de Dansgarde, ut Bestuur en de Dames van de Raod
ut volgunde bekend:

Ten urste:
Yvo en Bram kunne hun geluk nie op,
Hun papa as Prins helemôl top.

Ten twedde:
Mit Hofmeier Paul en Adjudante Willie en Marco,
Gut dizze Carnaval slage, sowieso.

Ten derde:
We gaon deez daag gèn dekske plakke,
Mar un lekker pilske pakke.

Ten vierde:
Mit d’n Hofkapel en DJ Philip bin ik in mien sas,
Dus jongus, tsjakka, gèf mar gas.

Ten vijfde:
De Carnavalsvereniging hoef nergus naor um te zien,
Dit jaor nim ik de leiding op mien.

Ten zesde:
De Jeugdprins en Jeugdprinses ziede vaak, dè duut mien deugd,
We viere saame Carnaval, ok mit de jeugd.

Ten zeuvende:
De Dansgarde mot di jaor nie sjanse,
Mar naor mien piepe danse.

Ten achtste:
Mit Vorst Rudy as steunpilaar,
Krieg ik ut dizze Carnaval dik vur mekaar.

Ten niggende:
Kastelein, zet de kraon mar ope,
We gaon mit zien alle veule polonaises lope.

Ten tiende:
Ezels en Ezelinne, gèn tied um te fitte,
We gaon Carnaval viere, dè witte.

Ten elfde:
Ut thema is “Uut ut lood geslage”,
Aswoensdag kunde mien naor huus toe drage.

Tot slot mien liefspreuk:

Hedde mit deez daag un lekkende kraon,
Laot gaon, laot gaon, laot gaon !

Comments are closed.